75 55 50 00

Du er her:

Konsesjon/Konsesjonsfrihet

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom.

Konsesjon

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for forskjellige måter å få en eiendom på, som arv, kjøp, gave osv.

Et vanlig tilfelle der man må søke konsesjon er når eiendommen er bebygd og er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. 1 dekar, eller 1 mål, er 1000 m2

Søknadsskjema finner du til høyre på siden, under andre lenker.

Søknad om konsesjon skal sendes Næring- og utviklingsavdelingen - Landbruk. Skjøte og vedtak fra kommunal landbruksforvaltning skal sendes Statens kartverk, tinglysningen.

 

Konsesjonsfrihet

Det er ikke alle som trenger å søke om konsesjon. Konsesjonsloven inneholder svært mange unntak og det er bare noen få prosent av eiendomservervene hvert år som er konsesjonspliktige.

Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved å bruke skjemaet SLF-360, egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønn). Egenerklæringen viser at ervervet ikke er konsesjonspliktig og hvilket av lovens unntak som gjelder. Skjemaet dekker mange forskjellige unntak, så ta en titt på rettledningen hvis du er usikker på hvilke punkter som skal fylles ut. Landbruksforvaltninga kan også veilede deg om utfylling av egenerklæringen.

Søknadsskjema finner du til høyre på siden, under andre lenker.

Søknadsskjema skal underskrives av Næring- og utviklingsavdelingen - Landbruk. Skjemaet sammen med skjøte skal sendes Statens kartverk, tinglysningen