75 55 50 00

Du er her:

Kommunedelplan for sykkel i Bodø

Byplan har startet opp et arbeid med kommunedelplan for sykkel i Bodø. Bakgrunnen for dette er at de gjeldende planene trenger revisjon. Strategisk plan for sykkel i Bodø og Handlingsplan for gjennomgående sykkelveinett i Bodø er fra henholdsvis 2007 og 2009.

Det har blitt utarbeidet et planprogram som har vært på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet ble fastsatt av Bystyret 8. september 2016. Det kom inn flere innspill som tas med i arbeidet med å utarbeide planen. Det jobbes nå med å utarbeide en strategi og en handlingsplan.

Kontaktpersoner:
Svana Hollum: svana.hollum@bodo.kommune.no
Susanne D. Jomås: susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no