75 55 50 00

Du er her:

Kommunedelplan for kultur 2018-2027

Kommunedelplan for kultur 2018 – 2027 er Bodø kommunes grunnlag for strategisk utviklingsarbeid og kommende prioriteringer på kulturfeltet.

Planen vil bli førende for det strategiske kultur utviklingsarbeidet som skal skje i kommunen, og vil ha innvirkning også på andre ansvarsområder i kommunen og bysamfunnet for øvrig.

Handlingsplanen 2018 – 2021 bygger på kommunedelplanens visjon, hovedmål og programområder. Handlingsplanen beskriver hva som skal ha fokus og gjennomføres de nærmeste fire år. Det er de viktigste strategiene for 2018 -2021 som er inntatt i handlingsplanen. De øvrige strategier vil bli fulgt opp ved rullering av planen.

 

Kommunedelplan for kultur 2018 – 2027 skal ifølge plan- og bygningsloven rulleres hvert fjerde år eller mer. Handlingsplanen skal revideres årlig. Det legges opp til at handlingsplanen revideres sammen med økonomiplanen; det vil si siste kvartal 2018.

Bystyret i Bodø vedtok kommunedelplan for kultur 2018 – 2027 og handlingsplan 2018 – 2021 i møte 22.03.18.

Kommunedelplanen og handlingsprogrammet kan lastes ned til høyre.