75 55 50 00

Du er her:

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2027

I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor. For å møte utfordringene innenfor sektoren er arbeidet med en kommunedelplan for sektoren startet.

Planforslag til høring og offentlig ettersyn.

Ny virkelighet - ny velferd

Kommunedelplan for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene «Ny virkelighet – Ny velferd» legges herved ut til høring og offentlig ettersyn. Alle dokumenter kan lastes ned til høyre.

Bodø kommune har ikke tidligere utarbeidet kommunedelplan for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene. Med de endringer samfunnet står overfor er det behov for nye grep og andre tiltak for å sikre gode tjenester også i fremtiden. Planforslaget som nå legges ut på høring har derfor et endringsperspektiv som har betydning for innbyggerne og for tjenesteutviklingen.

I tillegg til planforslaget finner du også kunnskapsgrunnlaget med beskrivelse av utviklingsbildet og området planen gjelder for. 

I planprosessen har involvering og medvirkning vært viktig. Gjennom kafedialoger, brukerrådsmøter og referansegruppemøter er innspill og temaer diskutert.

I høringsperioden ønskes ytterligere innspill til planutkastet velkommen. Innspill kan leveres i skjemaet nedenfor.

Høringsfrist er 7.5.2018.

----

Planprogram for arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene ble vedtatt av Bystyret 30. mars 2017 i sak PS 17/137.