Et oppdatert dokument skal være i samsvar med dagens utfordringer, og skal kunne brukes av interne og eksterne aktører i Bodø kommune.