Bodø kommunes kommunalteknisk norm er blitt oppdatert og kvalitetssikret etter nye lover og forskrifter. 

Videre er det planlagt at kommunalteknisk norm redigeres etter forslag fra Teknisk avdeling, samt nye gjennomføringsmetoder og tekniske løsninger. Den redigerte normen skal godkjennes gjennom Bystyret. Dette tidligst høsten 2019.

Et oppdatert dokument skal være i samsvar med dagens utfordringer, og skal kunne brukes av interne og eksterne aktører i Bodø kommune.

 

Vedlagt ligger også egne redigerte retningslinjer for pumpestasjoner (PDF, 468KB). Disse er blitt trukket ut av normen.