75 55 50 00

Du er her:

Kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr

Her finner du en oversikt over gjeldende kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr i Bodø kommune. Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

Bodø bystyre har vedtatt følgende kommunale eiendomsgebyr for 2019. Prisene er pr. år. Alle priser er eks. MVA 25%

Se "Kommunale eiendomsgebyrer 2019" for gjeldende gebyrsatser. 

Dokumentene kan lastes ned i menyen. 

 

Fleksibel fakturering av kommunale avgifter:

Fra 2019 kan det avtales fleksibel fakturering for kommunale avgifter. Det avtales fleksibel fakturering pr eiendom. 

Månedlig faktura, for eiendommer med store årlige avgifter.

4 faktura som er standard terminoppsett.

2 faktura for eiendommer med mindre avgifter.

1 faktura pr. år, for eiendommer med lite avgifter.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hele beløpet fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.

 

Standard terminoppsett for eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2019. 

1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03

2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.

3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.

4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2018 blir avregnet ved første fakturerte termin 2019.