75 55 50 00

Du er her:

Kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr

Her finner du en oversikt over gjeldende kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr i Bodø kommune. Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

Se "Kommunale avgifter 2018" for gjeldende gebyrsatser. Orienteringsbrevet gir en nærmere forklaring angående gebyrene i Bodø kommune.

Dokumentene kan lastes ned i menyen.