75 55 50 00
articleimage

Målet til "Kom i Jobb" Bodø er å få unge med psykiske plager ut i arbeidslivet.

«Kom i Jobb»

Stadig flere unge med psykiske plager faller ut av arbeidslivet. Dette er utfordringer som «Kom i Jobb» Bodø ønsker å ta seg av.

«Kom i Jobb» Bodø, er en av sju pilotprosjekt som gjennomføres i Norge. "Kom i Jobb" er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordlandssykehuset og NAV. Prosjektet startet opp i februar 2013 og er støttet av både Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektet er nå blitt fast og det er for tiden ansatt en jobbspesialist i Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus.

Faller ut

Kom i jobb logoStadig flere unge med psykiske plager faller ut av arbeidslivet. Dette er en utvikling som må stoppes. Gjennom "Kom i Jobb" i Bodø arbeider vi for at flere får bidra med sine ressurser i samfunnet. Vi har et spesielt fokus på at jobbsøkere mellom 18 og 40 skal få delta i arbeidslivet.

Målsettingen er å bidra til at disse jobbesøkerne mottar ordinær lønn i ordinært arbeid. 

Prosjektet baserer seg på metodikken IPS (Individual Placement Support) eller på norsk: individuell jobbstøtte. IPS-metodikken går i korte trekk ut på at de som selv ønsker å komme seg i jobb, får bistand til dette samtidig og i samarbeid med helsetjenester. Næringslivskontaktene arbeider med en målsetning om vanlig jobb med vanlig lønn fremfor arbeidstrening eller kvalifisering. Dette betyr at jobbsøker kan utvikle seg i den jobben han eller hun er motivert for å utføre, fremfor opplæring til jobber som jobbsøker ikke er motivert for.

En ordinær jobb med lønn fra arbeidsgiver gjør mye med en persons selvfølelse.

IPS-metodikken er benyttet i flere land. Forskning på området har vist at metoden fungerer meget bra.

Samarbeid er viktig

Samarbeid står helt sentralt i "Kom i Jobb". Vi vil samarbeide tett med arbeidsgivere og fungere som bindeledd mellom ulike systemer. Næringslivskontaktene, som er ansatt i Nordlandssykehuset og Bodø kommune, har blant annet en kontordag hos NAV Bodø i Sjøgata.

Individuell Jobbstøtte fokuserer på motiverte jobbsøkere. Vi tar med jobbsøker i en rekrutteringsprosess. Dette gir rom for å lykkes, men viktigst av alt – en sjanse til å få prøvd seg i arbeidslivet.

Vi vet at mange med symptomer på alvorlige psykiske lidelser faller utenfor arbeidslivet. Det fører til at både en selv og andre tror at man ikke vil, eller kan. Dette stemmer ikke.

Prinsippene

Det handler om oppfølging og samhandling!

«Kom i jobb» arbeider etter åtte viktige prinsipper:

·         Målet er ordinært lønnet jobb

·         Deltagelse er basert på jobbsøkerens eget ønske – vi ekskluderer ingen

·         Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen

·         Jobbsøkingen skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter

·         Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser

·         Jobbsøkingen starter raskt

·         Næringslivskontakten skal utvikle god kjennskap til lokalt næringsliv

·         Oppfølgingen forsetter også etter at arbeidet er startet. Selv om jobbsøkeren har fått seg jobb, har vi fortsatt kontakt med arbeidstaker og arbeidsgiver

 

Les mer om «Kom i Jobb» her: www.komijobb.no.