Den nye klima- og energiplanen viser hvordan vi i Bodø skal arbeide fremover mot en grønnere fremtid gjennom å: 

  • Redusere klimagassutslipp
  • Redusere energiforbruk
  • Legge om til miljøvennlig energi
  • Utvikle et samfunn bedre tilpasset klimaendringene

Klima- og energiplanen omhandler både Bodøsamfunnet, og Bodø kommunes egen virksomhet. De største klimagassutslippene i Bodø kommune stammer fra sjøfart, veitrafikk og bygg- og anleggsvirksomhet. For å nå de ambisisøse klimamålene vi globalt, nasjonalt og lokalt er forpliktet til, er vi avhengig av at alle aktører i samfunnet bidrar - innbyggere, myndigheter, næringsliv - alle må med!