Dyrevelferdsloven sier at enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.

Dette gjelder for alle viltarter unntatt storvilt, det vil si hjortevilt som elg, rådyr og hjort, samt bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Dersom du finner skadet storvilt skal du kontakte politiet på telefon 02800.

Småvilt

Ved funn av skadet/sykt småvilt, herunder oter, rev, mår og hare, kan du gjøre følgende:

  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv.

Dersom du ikke har mulighet for å avlive dyret selv kan du ta kontakt med viltansvarlig i kommunen, Anna Bjørklund Eide på telefon 482 77 490 eller politiet på 02800