AKTVITETSKALENDER FØRSTE HALVÅR 2024:

AKTIVITET 

DATO 

TIDSPUNKT 

MARKERING AV VERDENS VÅTMARKSDAG MED BÅLTUR OG AKTIVITETSLØYPE FJÆRE 

02.02.2024 

10.00 – 14.00 

FUGLEKASSESNEKRING 

17.03.2024 

11:00 - 15:00 

STRANDRYDDING 

28.04.2024 

10:00 – 15:00 

ÅPNING AV INNFALLSPORT TIL SJUNKHATTEN NASJONALPARK, HEIA 

Kommer 

Kommer 

FUGLEKIKKING I FJÆRE NATURRESERVAT 

26.05.2024 

10:00 – 15:00 

MAT AV VILLE VEKSTER 

08.06.2024 

 

12:00 – 15:00 

 

 

AKTVITETSKALENDER ANDRE HALVÅR 2024:

AKTIVITET 

DATO 

TIDSPUNKT 

ORKIDÉTUR TIL FJÆRE NATURRESERVAT 

 

16.06.2024 

10:00 – 14:00 

AKTIVITETSDAGER PÅ VÅTMARKSSENTERET 

 

juli 

kommer 

SOPPENS DAG MED SOPPTUR OG SOPPKONTROLL 

07.09.2024 

10:00 – 15:00 

BRETTSPILLDAG 

13.10.2024 

11:00 – 14:00 

FUGLEKAFÉ MED FOREDRAG 

03.11.2024 

11:00 – 14:00 

JULEVERKSTED 

23.nov, 30.nov, 7.des 

11:00 – 16:00 

Tilbud til barnehager og skoler: 

Ramsarsenteret jobber også med naturveildning i barnehager og skoler:

  • “Fugler”. Opplegg for barnehager

  • “Vinterfugler/trekkfugler”. Opplegg for 3.-4. trinn

  • “Ville pollinerende innsekter”. Opplegg for 5.-7. trinn

  • “Marin forsøpling og mikroplast”. Opplegg for 8.-10. trinn

Det utarbeides nye naturveiledningsopplegg når det er rom for det. 

Sommeraktiviteter på Zahltunet:

  • “Livet i fjæra”
  • “Pollinerende bier”
  • “Villblomster”
  • “Fugler i nærområdet”