Med oljeholdig avløpsvann menes avløpsvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin, diesel og lignende.