Artsdatabanken har laget en svarteliste med oversikt over fremmede, skadelige arter som finnes i Norge. Tromsøpalme, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, lupin, rynkerose og slirekne-arter nevnes som problemarter i Bodø.

For mer informasjon om disse artene og andre arter se www.artsdatabanken.no.