En fremmed art er en art som ved hjelp av mennesker har blitt innført til et område den ikke naturlig hører hjemme. Innførsel og spredning av fremmede arter er globalt sett en av de største truslene mot biologisk mangfold. Fremmede planter konkurrerer med ville planter, og kan i verste fall utrydde artene som naturlig hører til i naturen vår. Dette kan igjen påvirke insekter og andre som er avhengige av den naturlige villfloraen. Det økende problemet med fremmede arter er bekymringsfullt, særlig på grunn av den negative effekten disse har på verneområdene våre.