Tegl og betong kan inneholde tungmetaller, PCB eller andre helse- og miljøskadelige stoffer som er skadelige for mennesker og dyr. Ved gjenbruk av tegl- og betongavfall som inneholder miljøskadelige stoffer risikerer du å spre disse stoffene. Stoffene kan også bli spredt ved senere graving og forflytning av massene.