- Kommunene frigjøres med dette fra oppgaven med å skaffe godkjente sertifisører til virksomheter som ønsker en Miljøfyrtårn-sertifisering. CertNor skal gjennom å fungere som et uavhengig sertifiseringsorgan, ivareta kvalitet og lik revisjonspraksis over hele Norge, skriver Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir. i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Virksomheter i Bodø som ønsker en Miljøfyrtårn-sertifisering, må altså heretter kontakte CertNor, telefon 67 22 81 00post@certnor.no.