Vedfyring utgjør omtrent halvparten av utslippene av svevestøv i Norge. På kalde dager om vinteren kan vedfyring være det viktigste bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder. Bedre fyringsvaner, som bruk av tørr ved, god oksygentilgang og jevnt påfyll av ved, kan bidra til å redusere utslippene av svevestøv.

Les mer her: BEDRE VEDFYRING