God luftkvalitet er viktig for folks helse. Generelt er det en sammenheng mellom luftforurensning og luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. I flere norske byer og tettsteder kan luftkvaliteten være dårligere enn det som er anbefalt fra helsemyndighetene og tillatt i henhold til forurensingsforskriften kapittel 7. I denne forskriften er det satt grenseverdier for hva som er maksimalt tillatt luftforurensning.