Villfyllinger av hageavfall er skjemmende, kan føre til ubehagelig lukt og økologiske konsekvenser. Dessuten er terskelen lavere for å kaste annet type avfall i naturen når det etableres slike fyllinger. Miljøenheten i Bodø kommune er derfor i ferd med å kartlegge hvor i kommunen avfallet ikke er blitt levert til godkjent mottak, men ulovlig dumpet i naturen (forurensningsloven § 28, forskrift om fremmede organismer § 9). Kartleggingen har til hensikt å få slutt på praksisen.