For Større ryddeprosjekter

Miljødirektoratet har en årlig tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke kunngjøres på nettsiden til Miljødirektoratet.

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om støtte til denne ordningen. Nedre søknadssum er 300 000 kroner.

For mindre ryddeprosjekter

For mindre ryddeprosjekter kan man heller søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av "Hold Norge Rent". Flere kan gå sammen om å levere en søknad, men én må stå ansvarlig.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.