Hvorfor er dumping av hageavfall ulovlig?
Avfall og hageavfall skal leveres til godkjent mottak og ikke dumpes ulovlig i naturen. Dette etter forurensningsloven § 28 og forskrift om fremmede organismer § 9. Villfyllinger av hageavfall er skjemmende, kan føre til ubehagelig lukt og økologiske konsekvenser. Dessuten er terskelen lavere for å kaste annet type avfall i naturen når det etableres slike fyllinger.

Hva gjør Bodø kommune?
Bodø kommune kartlegger villfyllinger i naturen og setter opp skilt som henviser til at dumping av hageavfall i naturen er forbudt. Kartleggingen har til hensikt å få slutt på praksisen.

Hva gjør IRIS?
Det er gratis å levere hageavfall hos Iris Salten. Det meste av hageavfallet havner på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

Du kan også kompostere hageavfallet. Hageavfallet er næringsrik gjødsel og jordforbedring til plantene. Husk at temperaturen i komposten må være høy for å ta knekken på uønsket plantemateriale.

Hvordan kan du bidra?
Løv, kvist, gress og greiner i små mengder kan du legge i matavfallsdunken. Større mengder hageavfall, samt rene stein og jordmasser leverer du gratis på nærmeste Iris Miljøtorg. Obs! Miljøtorg Bodø tar ikke imot hageavfall.

Hjelp Bodø kommune!
Har du tips om forurensning, forsøpling og hageavfall, eller hvor fremmede skadelige arter som tromsøpalme, kjempespringfrø og parkslirekne forekommer i vår kommune, gleder vi oss til å høre fra deg!

SEND EPOST TIL MILJØENHETEN