Formålet med forskriften er å forhindre forurensninger og helseproblemer. Det er imidlertid flere unntak fra dette forbudet, og følgende brenning er likevel tillatt.

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
  • St. Hansbål
  • Ranke- og flatebrenning i skogbruket
  • Brannøvelser i regi av Salten Brann IKS eller BRP ved Bodø Hovedflystasjonen