Vårt største miljøproblem her i Vesten er vårt enorme forbruk. 14. juni til 31. august lanserer vi derfor tre korte kampanjer som viser som viser hvordan du kan bidra til å

1) Gjøre matsvinn til matvinn: 

 

2) Redusere forbruket og øke gjenbruket

 

3) Skape en reparere-låne-dele kultur i Bodø

 

Bingo