Vårt største miljøproblem her i Vesten er vårt enorme forbruk. 14. juni til 31. august lanserer vi derfor tre korte kampanjer som viser som viser hvordan du kan bidra til å

1) redusere forbruket og øke gjenbruket,

2) gjøre matsvinn til matvinn, 

3) skape en reparere-låne-dele kultur i Bodø.

 

Bingo