75 55 50 00

Jordmortjenesten

Svangerskapet er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom informasjon. Vi tilbyr svangerskapskontroller med samtale og veiledning. Jordmor og fastlege samarbeider om å gjøre denne helsetjenesten så godt som mulig. Det er jordmor på alle familiesentrene, og denne tjenesten er gratis.

Finn ditt familiesenter her.