75 55 50 00

Internkontroll etter alkoholloven

articleimage

Alkoholforskriften kapittel 8 om internkontroll trådte i kraft 01.01.2006. Forskriften setter krav til at innehavere av salgs- og skjenkebevillinger skal føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Kommunen skal føre kontroll med salgs- og skjenkestedenes IK-system.

Alkoholloven krever at alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.


Kravene til internkontroll finnes i alkoholloven § 1-9 femte ledd og alkoholforskriften kapittel 8, og må ses i sammenheng med kravet om forsvarlighet i alkoholloven § 3-9 og § 4-7.


Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til god internkontroll etter alkoholloven. Du finner den på Helsedirektoratets hjemmeside. Her finner du praktiske råd med eksempler på rutiner og tiltak for et godt internkontrollsystem for akkurat din butikk eller serveringssted. Skjenkekontrollørene vil ta kontakt for å kontrollere deres internkontrollsystem etter alkoholloven. Internkontrollsystemet skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontroll.
 

Vi anbefaler også bruk av KORus-Nords internkontrollmanualer, som du finner til høyre under relaterte filer. 

Har du spørsmål om internkontroll etter alkoholloven?

Bodø kommune står til tjeneste med råd og veiledning!

Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no