75 55 50 00

Inkasso

Informasjon om hvilke krav inkasso har til innfordring og kontakinformasjon

Du finner oss i Dronningensgate 14, 2. etasje.
Vår postadresse: Postboks 423, 8001 Bodø
Telefon sentralbord: 75 55 50 00
Telefaks: 75 55 74 38
E-post: ekspedisjon.kemner@bodo.kommune.no

Fagansvarlig Inkassoseksjon:
Leif I. Jacobsen tlf:  75 55 51 49 (seksjonsleder)

Kontortid: 0800 - 1530

Bankkonto for innbetaling av krav fra Inkassoseksjonen: 4509 30 01358

Bankkonto for innbetaling av parkeringskrav: 4509 11 66880

Inkassoseksjonen står for innfordring av:

  • Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, feieavgift)
  • Kommunale barnehage- /SFO regninger (skolefritidsordningen)
  • Kommunale husleiekrav
  • Kommunale regninger fra helse- og sosialtjenesten
  • Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling
  • Kommunale parkeringsgebyr/tilleggsavgifter
  • I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art

Dersom det er spørsmål eller innvendinger vedrørende grunnlaget i fakturaen, må man henvende seg til den avdeling hvor kravet er oppstått.

 

Regninger for barnehage, SFO og husleie forfaller den 20. hver måned

Dersom du ikke betaler fakturaen du har mottatt fra fagetaten ved forfall, vil kravet bli flyttet til inkassoseksjonen og du vil motta purring eller inkassovarsel med nytt kontonummer 4509 30 01358 fra kemnerens inkassoseksjon.
Det påløper nå purregebyr og forsinkelsesrente.
Ved fortsatt utelatt betaling vil saken bli innfordret gjennom inkassoseksjonen etter fastsatte lover og forskrifter. Dette kan blant annet innebære:

  • oppsigelse av barnehage- /Sfoplass
  • tvangsfravikelse fra eiendom (forfalt husleie)
  • betalingsanmerkning mm

En rettslig inkasso vil i tillegg medføre rettsgebyr som fordyrer saken ytterligere.

Dersom kravet er til innfordring ved Inkassoseksjonen er det viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling – husk saksnummer, eventuelt fakturanummer. Bankkonto for innbetaling av krav fra Inkassoseksjonen: 4509 30 01358

 

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen, å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Kontakt oss gjennom Bodø Kommunes servicetorg, telefon : 75 55 50 00