Henstilling til å ikke møte opp på NAV-kontoret

I lys av den alvorlige situasjonen med Koronaviruset og i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, så ønsker vi ikke at personer møter ved NAV-kontoret. Dette for å begrense spredning av koronaviruset.

  • Søknad om sosialhjelp og dokumentasjon som f.eks. kontoutskrifter, kvitteringer og fakturaer kan leveres digitalt via nav.no/sosialhjelp
  • For å sikre best mulig kvalitet på de digitale dokumentene som innsendes, så er det ønskelig at disse har PDF-format.

Dersom du ikke kan levere i PDF-format, så kan du ta bilde av dokumentet med din mobiltelefon, og så laste dette opp på nettsiden vår. Sørg for at det er godt lys slik at kvaliteten på bildet blir så god som mulig.

Det digitale søknadsskjemaet og mer informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no/sosialhjelp eller ved å trykke på denne koblingen: Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 dersom du:

  • Har behov for å snakke med din veileder ved NAV Bodø i forbindelse med veiledning, innlevert søknad eller dersom det har oppstått en krisesituasjon. NAV Kontaktsenter vil da sette deg over til din veileder
  • Trenger hjelp til utfylling av digitalt søknadsskjema

Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du levere søknader/dokumenter via NAV-kontorets postkasse som befinner seg ved personalinngangen (midt på bygget mot Sjøgata). Denne er tilgjengelig hele døgnet.