Publikumsmottak: 

Åpent tidsrommet kl. 1200 – 1400  

Vårt kundemottak er åpent mandag-fredag. Det er begrenset tjenestetilbud. Det må også påregnes en del ventetid utendørs da vi fortløpende kun henter inn èn og èn person pr. gang.  

De som kan må benytte digitale løsninger på www.nav.no. Her kan du sende søknader på statlige og kommunale ytelser, ta kontakt med veileder, sende meldinger eller opprette dialog og chatt. 

For de som ikke er digital kan papirsøknader på dagpenger og sosialhjelp hentes inne i gangen i åpningstiden. Det er også mulighet til å skrive beskjeder og legge post i postkasse. Maks 1-2 personer inne i gangen på samme tid. 

Det er opprettet vakttelefon for krisesaker på økonomisk sosialhjelp. Denne er åpen mellom kl. 1200-1400 hver dag. Tlf.: 412 85 317 

Timeavtaler/venterom: 

Vårt venterom stengt pga korona. Dersom du har timeavtale eller et møte med NAV, så venter du utenfor. Egen dør ved siden av hovedinngang er merket med «Timeavtaler» og du vil bli hentet til avtalt tid.