For barnehage og småskole er det laget presentasjoner om:

  • Den digitale hverdagen
  • Hvordan hjelpe barnet ditt med følelsene? (Følelser og følelsesregulering)
  • Hvordan sette gode grenser?

For ungdomstrinnet er det i tillegg temabolker om:

  • Vennskap, inkludering og mobbing
  • Ungdomstiden og søvn
  • Den digitale hverdagen, spill og bildedeling
  • Ungdom og alkohol
  • Ungdom og cannabis