75 55 50 00
Bylogistikk

Trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 – Høring

Bodø kommune har gjennomført en prosess med revisjon av trafikksikkerhetsplanen, og utkast til kommunens sjette trafikksikkerhetsplan foreligger.

.

Sluttbehandling - Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022

Komité for oppvekst og kultur skal behandle Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022 i sitt møte 10. oktober 2018. Bystyret sluttbehandler planen i sitt møte 25. oktober 2018.

Elg

Nå er elgjakta i gang

Elgjakta i Bodø kommune varer fra 25.september til 23.desember men de aller fleste jaktlagene vil gjøre seg ferdige lenge før den tid. Det er gitt tillatelse på felling av 306 elg i 2018 fordelt på 212 elg nord for Saltenfjorden og 94 elg sør for fjorden.

Sommerens lunsjkonserter

Sommerens Lunsjkonserter

Fredag 29. juni kl 12.00 starter årets Lunsjkonserter.

Tilskudd til ledsager ved feriereiser

Bodø bystyre har bevilget kr 258.000,- for 2018 til dekning av støtte til ledsager ved feriereiser. Målgruppen er voksne funksjonshemmede som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av feriereise.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet