75 55 50 00

Invitasjon til temadag om FN-konvensjonen

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og «ståa» i Bodø kommune - 23. april, kl.10.30-15.30 i Stormen bibliotek

klima

Ny klima- og energiplan ute på høring

Her finner du høringsutkastet til den nye klima- og energiplanen som nå er ute på høring.

Samisk kulturuke i Bodø

Samisk kulturuke 2019

Se programmet for samisk kulturuke 2019 i Bodø.

Barn

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2019 i Bodø

Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatter blant annet «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn» og "Tilskudd til integreringsprosjekter for beboere i asylmottak". Søknadsfrist 20 februar.

Kulturpris

Bodø kommunes kulturpris

Bodø kommune søker forslag til årets kulturpris. Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet

Jodtabletter