75 55 50 00

Oppstart av forhandlinger

Bodø kommune kunngjør herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for følgende områder/arealplaner:

Til ByLab

ByLab-arrangement: Foredrag om sosial kontroll

Bodø kommune og Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk inviterer til et foredrag om sosial kontroll på Folkets hus, 6. juni kl. 12.00 - 14.30. Påmelding til mws@bodo.kommune.no innen fredag 24. mai.

Endring av fastlegekontor

Antje Stockkamp endrer kontoradresse for sin fastlegepraksis fra 13. mai 2019. Hun flytter fra Tverlandet legesenter til Fredensborgklinikken. Hennes pasienter kan møte opp i Fredensborgveien 118 a. Telefon til kontoret er: 75 54 99 49

Innføring av aksellastrestriksjoner

Fra mandag 8. april kl. 08.00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Bodø kommune. Dette grunnet teleløsning. Gjeldende aksellaster er i henhold til veiliste.

Kunngjøring av planvedtak

Bodø Bystyre har i møte 28.03.2019 vedtatt følgende planer:

Bilder fra Bodø

Ledige stillinger

Entrepenør-info

Jodtabletter Luftkvalitet i Bodø