75 55 50 00
Firkanten

Offentlig ettersyn, utbyggingsavtale for Firkanten, Gamle Riksvei 1-5

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på postgården. Utbyggingsavtalen mellom Bodø Innovation Gate AS og Bodø kommune omfatter opparbeidelse av teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Firkanten - Gamle Riksvei 1-5, vedtatt av Bodø bystyre den 08.02.2018.

Bryt voldsarven

Bryt voldsarven

Bli med på kurs i Bryt voldsarven 31.01-02.02 2019

Seminar i økologisk økonomi

Nordland fylkeskommune og Nord universitet inviterer til seminar i økologisk økonomi, 19. november kl. 18.00 i kulturkaféen på Tusenhjemmet.

Tilvisningsavtale

Tilvisningsavtaler

Bodø kommune har behov for inntil 100 nye utleieboliger. Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger. Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken.

.

Sluttbehandling - Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022

Komité for oppvekst og kultur skal behandle Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022 i sitt møte 10. oktober 2018. Bystyret sluttbehandler planen i sitt møte 25. oktober 2018.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet

Jodtabletter