75 55 50 00

Tilskudd til ledsager ved feriereiser 2019

Bodø bystyre har bevilget kr 258.000,- for 2019 til dekning av støtte til ledsager ved feriereiser. Målgruppen er voksne funksjonshemmede som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av feriereise.

Nye adressenavn i Bodø

Formannskapet har i møte 24.01.2019 vedtatt følgende nye adressenavn i Bodø.

Invitasjon til temadag om FN-konvensjonen

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og «ståa» i Bodø kommune - 23. april, kl.10.30-15.30 i Stormen bibliotek

klima

Ny klima- og energiplan ute på høring

Her finner du høringsutkastet til den nye klima- og energiplanen som nå er ute på høring.

Samisk kulturuke i Bodø

Samisk kulturuke 2019

Se programmet for samisk kulturuke 2019 i Bodø.

Bilder fra Bodø

Ledige stillinger

Entrepenør-info

Jodtabletter Luftkvalitet i Bodø