75 55 50 00

Offentlig innsyn - Kariskjæret

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

Meklerverv i Bodø kommune

Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Bodø kommune. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Firkanten

Offentlig ettersyn, utbyggingsavtale for Firkanten, Gamle Riksvei 1-5

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på postgården. Utbyggingsavtalen mellom Bodø Innovation Gate AS og Bodø kommune omfatter opparbeidelse av teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Firkanten - Gamle Riksvei 1-5, vedtatt av Bodø bystyre den 08.02.2018.

Bryt voldsarven

Bryt voldsarven

Bli med på kurs i Bryt voldsarven 31.01-02.02 2019

Seminar i økologisk økonomi

Nordland fylkeskommune og Nord universitet inviterer til seminar i økologisk økonomi, 19. november kl. 18.00 i kulturkaféen på Tusenhjemmet.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet

Jodtabletter