Du kan selv henvende deg til oss og vi ber deg benytte henvendelsesskjemaet. 

Søknaden sendes/leveres:
Rehabiliteringstjenesten
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø