Din fastlege, sykehus, andre kommunale tjenesteytere eller dine pårørende kan også henvise deg til Hverdagsrehabilitering på dine vegne dersom du gir fullmakt til det.

Skjema kan du laste ned her (PDF, 190KB)