Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset den 13. juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet.