Har du spørsmål?

Kontakt oss på

 

Telefontid mandag - torsdag

  • kl 09.00 - 11.00
  • kl 12.00 - 14.00

Sentralbordet tar i mot beskjeder.

 

Dersom du eller dine pårørende opplever endringer i hukommelse og funksjon, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege. Dersom det er aktuelt med en utredning, kan fastlege henvise til Hukommelsesteamet. 
 
Dersom du nylig har fått en demensdiagnose, kan du eller pårørende ta direkte kontakt med Hukommelsesteamet for tilbud om tidlig oppfølging. Andre helsetjenester kan også ta kontakt.
 

Vi minner om at personsensitiv informasjon ikke må sendes på e-post.