75 55 50 00

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Jensvolldalen.

Eventuelle merknader sendes Bodø kommune v/teknisk avdeling, postboks 319, 8001 Bodø innen 30.05.2017 og merkes «Jensvolldalen».

I samsvar med plan- og bygningsloven av 2008 § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på postgården. Avtalen mellom Jensvoll Eiendom AS og Bodø kommune omfatter teknisk og grønn infrastruktur i samsvar med vedtatt reguleringsplan for Jensvolldalen, vedtatt av Bodø bystyre 26.03.2015.

Eventuelle merknader sendes Bodø kommune v/teknisk avdeling, postboks 319, 8001 Bodø innen 30.05.2017 og merkes «Jensvolldalen». Merknader kan også sendes inn per mail til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med saksnr. 2017/6766.