Når barnet begynner i 1.trinn, vil skolehelsetjenesten tilby en helsesamtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse av barnet. Skolestartundersøkelsen gjennomføres på skolen, på de aller fleste skoler. Du eller dere som foreldre er med. Helsesykepleier vil blant annet snakke med dere om: 

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • trivsel
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Dere kan også ta opp det dere lurer på rundt barnets helse og andre ting som har betydning for barnets trivsel. Dere vil få tilbud om oppfølgingssamtaler dersom det er behov for dette.
Barnet vil bli undersøkt av lege. Legen vil kartlegge om barnet har noen sykdommer og hvilke sykdommer barnet har hatt tidligere. Legen vil lytte på barnets hjerte og lunger
undersøke barnets:

 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • testiklene til guttene er nede i pungen

Skolestartundersøkelsen er en veldig fin måte å bli kjent med både barnet og foreldrene/foresatte.