Alle elever i 6. klasse får tilbud om pubertetsundervisning i grupper. Noen temaer som tas opp er:

  • Kroppens utvikling
  • Sette egne grenser
  • Normalitet
  • Menstruasjon
  • Daglig hygiene
  • Klassemiljø og vennskap
  • Digitale medier, mobbing
  • Fysisk aktivitet og kosthold