I noen ungdomskoler gjennomfører psykisk helserådgiver og helsesykepleier et undervisningsopplegg til elever i 10. klasse som heter "Livet og Sånn".

Undervisningen er på totalt 6 timer over 3 uker. Gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser, filmer, musikk, fysiske og mentale øvelser lærer eleven mer om følelser, empati og håndtere det som er vanskelig.