Alle elever på 8. trinn på ungdomsskolen, får tilbud om helsesamtale med helsesykepleier. Elevene vil også bli veid og målt i 8. klasse. Helsesykepleier vil først og fremst snakke med ungdommen om det de selv ønsker å ta opp. I tillegg vi helsesykepleier snakke om: 

 • mestring og trivsel
 • søvn og søvnvaner
 • kosthold og måltidsvaner
 • fysisk aktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • seksuell helse
 • snus, røyk, alkohol og rusmidler
 • vold overgrep og omsorgssvikt
 • informasjon om fastlegen
 • sosiale medier

Andre aktuelle temaer du kan ta opp, kan være:

 • vennskap
 • tanker og følelser
 • tristhet
 • krangling
 • mobbing
 • familieforhold
 • problemer hjemme
 • skolehverdag og fravær
 • læringsvansker
 • rening og "den perfekte kroppen"
 • kropp og pubertet
 • prevensjon
 • kjønnssykdommer
 • legning, kjønnsidentitet og kjærlighet