Alle elever i 3. klasse får tilbud om gruppesamtale sammen med helsesykepleier på din skole. Målet med samtalen er at elevene skal bli bedre kjent med hverandre og bli bedre rustet til å ta vare på egen helse. Her er noen av temaene i gruppesamtalen:

  • Søvn og hvile
  • Kroppen min eier jeg
  • Personlig hygiene
  • Aktivitet
  • Kosthold
  • Tanker og følelser
  • Klassemiljø
  • Vennskap
  • Skjermaktivitet