Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir helsehjelp til personer i eget hjem. Borgere som bor i egen bolig og som har behov for helsetjenester kan søke om dette. 

Helsetjenester i hjemmet kan være:

  • hjelp til personlig stell og egenomsorg
  • sårstell
  • veiledning og opplæring til økt egenmestring
  • hjelp med medisiner
  • oppfølging i forhold til ernæring

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler fra Tildelingskontoret komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.  

Slik søker du

Du vil finne søknadsskjema og mer informasjon om søkeprosessen og behandling av søknader her.

Hva må du betale?

Hjemmesykepleie er gratis.