75 55 50 00

Du er her:

Helsestasjonen i Bodø

Bodø kommune har fire familiesenter, som alle består av helsestasjon og åpen barnehage.

Finn ditt familiesenter her!

Helsestasjonen gir et gratis tilbud til alle barn og deres familier i alderen 0-6 år. På
helsestasjonen møter du sekretær, helsesøster, jordmor, fysioterapeut og lege. Helsestasjonen
tilbyr rådgivning, veiledning og helseundersøkelser.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:
•at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
•å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
•å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
•å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
•å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
•å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll. Foreldre plikter å
medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, men kan velge om de vil benytte helsestasjonen, fastlegen eller annen helsehjelp jf. Pasient og brukerrettighetsloven.

Det er viktig å gi beskjed hvis du ikke kan møte til avtalt tid, velger et annet tilbud eller flytter.