75 55 50 00

Helse

articleimage

Fylkeshovedstaden Bodø tilbyr et bredt spekter av helsetjenester. Her finner du blant annet Nordlandssykehuset, i tillegg leverer kommunen en rekke helsetjenester. Under finner du en oversikt over de mest aktuelle.

Fastlegeordningen og pasientreiser finner du mer informasjon om på HELFO sine websider. HELFO tar hånd om helseøkonomiforvaltningen.

helsenorge.no er den offentlige helseportalen. Her kan du finne informasjon om helsetjenester og rettigheter.

Hjemmehjelp kan du få ved å søke kommunens tildelingskontor.

Kommunal bolig søkes ved kommunens boligkontor.

Legevakten hjelper deg når det haster. Legevaktens oppgaver er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

Pensjon og helse finner du informasjon om på NAV sine websider

Startlån søker du hos kommunens boligkontor.

Sykehjemsplass kan du få mer informasjon om ved å ta kontakt med tildelingskontoret.

Tannhelse finner du informasjon om hos Nordland Fylkeskommune.

Vaksinasjon kan man få ved det kommunale helsekontoret.

Man kan også henvende seg til den private Vaksineklinikken