Det sier Renate Hagh, frivillighetskoordinator ved Mørkved og Stadiontunet sykehjem. Hun påpeker at Bodø kommune har hatt stor suksess med satsingen besøksbaby på sykehjem.

- Det kom en liten eksplosjon av henvendelser i februar etter en reportasje i NRK om besøksbabyer på sykehjem lenger sør i landet. Tidligere i år hadde vi derfor flere livsgledebabyer på faste besøk ved flere av sykehjemmene i Bodø, sier Hagh.

Vil rekruttere flere
Frivillighetskoordinatoren forteller at babybesøkene ofte skjer i sammenheng med at enten mor eller far er hjemme i permisjon.  

- Permisjonene varierer i lengde og vil til slutt opphøre, og derfor vil naturlig nok også besøkene opphøre etter hvert, sier Hagh.

Sammen med kollegene Venke Jakobsen, frivillighetskoordinator ved Sølvsuper helse- og velferdssenter og Martine O. Tømmerberg, frivillighetskoordinator ved Sentrum, Hovdejordet og Vollsletta sykehjem, håper Hagh at nye foreldre og deres babyer nå ønsker å ta stafettpinnen videre.

- Både ansatte og foreldre forteller om magiske øyeblikk når de eldre og babyene møtes. Bare når de kommer inn i rommet skjer det en endring, det skapes en egen stemning og atmosfære. Det er både rørende og trivelig. Dette er virkelig verdifulle møter mellom generasjoner, sier Renate Hagh.

Bilde

Livsgledehjem
Generasjonsmøtene, som blant annet skjer gjennom ordningen med besøksbabyer og gjennom samarbeidet med både skoler og barnehager, er blant det aller viktigste i Bodø kommunes satsing på livsglede i omsorgen.

I april i år kunne Bodø kommune markere at samtlige sykehjem – eller langtidsinstitusjoner, er blitt Livsglede-sertifiserte. Dette er et resultat av en viktig og stor satsing i Bodø kommune og det har gitt et kjempeløft for omsorgen.

Men det å være et Livsgledehjem forplikter.

- Hvert sykehjem må re-sertifiseres hvert år. Det vil si at man må bevise at man fortjener denne tittelen gjennom å oppfylle ni kriterier. Dette krever en kontinuerlig og systematisk jobb av ledelsen og alle ansatte, sier Hagh.  

Frivillighet
Det er ikke bare nye livsgledebabyer de tre frivillighetskoordinatorene ønsker å rekruttere til sykehjemmene i Bodø kommune.

- Vi håper å høre fra folk i alle aldre som ønsker på bidra som frivillig i Bodø kommune, sier Renate Hagh og fortsetter:

- Det kan være pårørende, naboer i nærområdet, skoleelever, studenter – eller medlemmer i lokale lag og foreninger.

Hun sier det kan være så mye man kan bidra med som frivillig.

- Det kan være å dra på turer eller på kafé. Man kan være frokostvert i helgene eller man kan delta med sang, musikk, dans og enkel trim. Men også det å ha en god samtale over en kaffekopp kan bety så utrolig mye, sier Hagh.

Større behov
Frivillighetskoordinatorene ser i dag et enda større behov for frivillige.

- Alle pasienter har ulike behov og interesser.  Vi ser i dag en økning av flere yngre pasienter som utfordrer oss og helsepersonell på hvordan vi skal få dekket deres behov. For eksempel det å komme seg ut i frisk luft er noe som krever en-til-en, enten fra ansatte eller frivillige, sier Hagh.

Hagh påpeker at den frivilliges egne interesser eller hobbyer knyttes opp mot pasientene sine interesser, og at hun har vært vitne til manges sterke møter mellom pasienter og frivillige i forskjellige aldersgrupper.

Frivillighetskoordinatoren sier videre at innsatsen fra frivillige er en svært viktig del av Livsgledehjem-satsingen til Bodø kommune.

- Innsatsen fra de frivillige betyr alt. Uten dem ville vi ikke kunne gjennomført alle arrangementer og aktiviteter som vi får til i løpet av et år, sier Renate Hagh.

 

 

Vil du bli frivillig?Bilde

 • Som frivillig får du gleden av å være til stede for et annet menneske, oppleve at andre setter pris på deg og gleder seg til DU kommer på besøk.
 • Du får mulighet til å bruke deg selv og dine interesser, og få ny læring og kunnskap.
 • Du kommer inn i et sosialt fellesskap med andre frivillige.
 • Du får invitasjon til å delta på tilstelninger/arrangementer i virksomhetene.
 • Vi jobber sammen for å skape gode dager - hver dag!
   
 • Hvorfor bli frivillig? Hva kan du bidra med? Mer informasjon og kontaktinfo finner du på
  Bodø kommunes nettside her:

  https://bodo.kommune.no/frivillig/

 

Fakta om Livsgledehjem:

 • Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er i regi av stiftelsen Livsglede for eldre. Gjennom denne satsingen skal de ulike sykehjemmene skape rutiner og rytmer som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer.bilde
 • Bodø kommune var blant de første kommunene i Nord-Norge som startet med Livsglede-sertifisering av sykehjem.
 • Prosessen med å Livsglede-sertifisere sykehjemmene i Bodø startet for alvor i 2016.
 • Først ut var Mørkved sykehjem og så fulgte Stadiontunet sykehjem etter, begge ble sertifiserte i 2017. I 2018 ble også Sentrum, Hovdejordet og Vollsletta Livsglede-sertifiserte sykehjem. Våren 2019 ble de to siste virksomhetene sertifiserte som Livsgledehjem; avdelingen Langbølgen på Sølvsuper og Furumoen sykehjem i Misvær. De fikk sin sertifisering henholdsvis 20. og 21. mars i år.
 • Å være sertifisert som Livsgledehjem forplikter, og at statusen kun varer for ett år av gangen. Det vil si at sykehjemmene hvert år må re-sertifiseres som Livsgledehjem.