75 55 50 00

Helse og omsorg

Her finner du informasjon om kommunens helse og omsorgstjenester.

Bodø kommune tilbyr et mangfold av helse og omsorgstjenester hvor flerparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus. Kompetanse hos medarbeidere på motivasjon og hverdagsmestring styrkes.