Bodø kommune skal ha en faglig god og lett tilgjengelig kommunal legetjeneste for de som har behov for legetjenester i Bodø. Legetjenesten skal sikre god forebygging, utredning og behandling, samt ivareta tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, med spesialisthelsetjenesten og øvrige relevante aktører.

Plan for legetjenesten 2018-2021 ble enstemmig vedtatt i bystyret, PS 17/199 den 22. november 2017.