Program for foreldreveiledning (ICDP) er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen; både gleder og utfordringer man står i.

Du vil få utdelt materiell når du begynner i gruppen. Materiellet tar utgangspunkt i 8 tema for godt samspill, og finnes på flere ulike språk. For foreldre til ungdommer er det laget eget materiell.

Gruppene går over 8 ganger, og vi bruker 1.5-2 timer hver gang. Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Programme). Veilederne kommer fra ulike tjenester i Bodø kommune.